Rynek koszerny

01

Wolumen obrotów

Szacuje się, że prawie 80% z całkowitej sprzedaży koszernego jedzenia odbywa się po za tradycyjnym żydowskim rynkiem kupna i sprzedaży. Więcej niż 12 milionów amerykańskich konsumentów wybiera koszerne jedzenie z powodów: zdrowotnych, bezpieczeństwa jedzenia, smaku, wegetarianizmu, nietolerancji laktozy oraz z powodu innych restrykcji dietetycznych.

Konsumentami stali się też: Muzułmanie, Adwentyści Dnia Siódmego oraz wegetarianie,  kupujący koszerne jedzenie z powodów religijnych lub moralnych. Dodatkowo, osoby, które cierpią na nietolerancję laktozy, osoby świadome swojego zdrowia oraz spostrzegawczy konsumenci często spoglądają na wiarygodne symbole koszerności jako równoznaczne ze zdrowiem, jakością i integralnością. Konsumenci ci również stanowią bardzo dużą grupę stałych klientów.

02

Co oznacza koszerne?

By uzyskać certyfikat koszerności, wszystkie składniki w danym produkcie oraz proces przygotowywania tego produktu muszą być certyfikowane jako koszerne. W związku z tym, jeśli produkt lub firma mają certyfikat koszerności, klienci wiedzą wtedy, że wszystko odbywa się zgodnie ze złożoną, restrykcyjną procedurą praw koszernego jedzenia, w skład których wchodzą między innymi: czystość, bezgrzeszność oraz jakość.

Dla praktykujących Żydów koszerne oznacza o wiele więcej niż odpowiedzialne przygotowywanie pokarmu. Koszerne odnosi się do zestawu zawiłych praw biblijnych, gdzie wyszczególnione są rodzaje jedzenia, które mogą być spożywane oraz sposoby, w jakie można przygotować potrawy. Podstawą tych praw jest Pismo Święte, które nie zezwala na konsumpcję przetworów mlecznych i mięsa w tym samym czasie. Obydwa produkty nie mogą być wspólnie gotowane, nie mogą też znajdować się wspólnie na jednym stole. Ta zasada jest starannie przestrzegana w żydowskich rodzinach żyjących według praw biblijnych. Nawet jeśli chodzi o używanie naczyń i przyborów kuchennych.

03

Co napędza wzrost liczby certyfikatów koszernych?

Po pierwsze, firmy nie mogą sobie pozwolić na to, by umożliwiać swojej konkurencji na znaczącą przewagę rynkową. Często otrzymujemy wnioski od firm, których konkurencja postanowiła być certyfikowanym koszernym biznesem.

Istnieje też efekt domina – kiedy co raz więcej firm staje się koszernymi, wtedy dostawcy surowców też muszą stać się koszerni. Spójrzmy na taką sytuację: duża firma produkująca wyroby cukiernicze używa setek różnych składników i składa właśnie wniosek o kontrolę koszerności. Dziesięciu dostawców tej firmy nie ma kontroli koszerności. Firma wysyła do nich zawiadomienie, że albo staną się koszerni, albo nie będą mogli być już zaopatrzeniem dla tego zakładu produkującego wyroby cukiernicze. Efekt domina właśnie ruszył.

Następnie, istnieje również walka o miejsce na półce. W takim wypadku, to sprzedawcy detaliczni decydują o wprowadzeniu produktu lub nie, na jakim poziomie półek produkt będzie umieszczony itd. Sprzedawcy detaliczni rozważają różne kryteria. W wielu regionach to symbol koszerności może być decydującym czynnikiem.

04

Jak sprawdzić czy mój produkt może być koszerny?

Pierwszym krokiem jest upewnienie się czy wszystkie składniki użyte w produkcji produktu są koszerne. Firmy wydające certyfikat koszerności posiadają bazę danych setek tysięcy składników, które na przestrzeni lat zostały przebadane i zaakceptowane jako koszerne. Kiedy nowa firma zwraca się z prośbą o kontrolę koszerności  w celu uzyskania certyfikatu, sprawdzane jest czy składniki używane w fabryce są zapisane w naszej bazie danych. Jeśli ich tam nie ma, oceniane jest czy te, dla nas nowe, elementy są do zaakceptowania. Ocena składników wymaga bardzo technicznych umiejętności. Wszystko dlatego, że często są one wytwarzane ze składowych i w celu określenia czy dany składnik jest koszerny, jesteśmy zmuszeni przetestować również wszystkie jego składowe. Dobrym przykładem jest tu syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Wytwarza się go z syropu kukurydzianego, który robi się z mączki kukurydzianej pochodzącej z kukurydzy. Każda faza produkcji wymaga użycia innych składników. Dwutlenek siarki jest wykorzystywany do przetworzenia kukurydzy w mączkę kukurydzianą. Enzymy alfa-amylaza i amylaza glukozowa pomagają przetworzyć mączkę kukurydzianą w syrop kukurydziany, podczas gdy izomeraza ksylozy zmienia syrop kukurydziany w syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Aby określić czy syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy jest koszerny, trzeba zbadać każdy odmienny etap i przeanalizować składniki użyte w każdej fazie produkcji.

Po tym, jak składniki zostaną uznane za koszerne, musimy ocenić proces produkcji. Jeśli fabryka produkuje koszerne i niekoszerne produkty lub mleczne, mięsne i produkty należące do grupy parve, jest ważnym by zidentyfikować sprzęt użyty w trakcie wytwarzania każdej rzeczy. Niektóre produkty nie mogą otrzymać certyfikatu, ponieważ produkowane są w niekoszernym wyposażeniu. Wyjątkiem jest, gdy sprzęt jest koszerowany pomiędzy użyciami.

Koszerowanie [ang. Kosherizing] to proces powodujący, że naczynia, przybory kuchenne, wypełnienia i inne stają się koszerne. Wymaga to specjalnych procedur czyszczenia, które muszą odbywać się w określonej temperaturze. Zapobiega to wzajemnemu zakażaniu między rodzajami jedzenia, które nie mogą być spożywane wspólnie. Najbardziej znana reguła to zakaz jedzenia przetworów mlecznych z mięsem. Co więcej, koszerowanie zapobiega zanieczyszczeniu od uprzednio niekoszernych produktów

Po określeniu przez ekspertów czy dany produkt może być koszerny, sporządza się umowę, w której wyszczególnione są składniki oraz proces produkcji. W momencie, gdy umowa zostaje podpisana, wykwalifikowany inspektor (nazywany mashgiach) musi regularnie odwiedzać fabrykę w celu upewnienia się, że zawarta umowa jest należycie egzekwowana.

05

Koszt uzyskania certyfikatu

Certyfikat koszerności ma inny model cenowy niż pozostałe certyfikaty, tj. ekologicznej żywności, czy żywności genetycznie niezmodyfikowanej (non-GMO). Opłaty nie są powiązane ze sprzedażą lub wielkością Twojej firmy.

Certyfikowanie nowych produktów  jest ujęte w rocznej opłacie honoraryjnej i nie ma żadnych dodatkowych opłat, chyba, że nowy produkt powoduje zwiększoną ilość wymaganych wizyt naszych reprezentantów w Twojej fabryce lub zwiększa znacząco ilość pracy administracyjnej wykonywanej dla Twojej firmy. W wypadku, gdy nowa certyfikacja spowoduje zwiększenie częstotliwości i/lub opłat, Twój reprezentant ds. księgowych skontaktuj się z Tobą, by omówić wszystkie szczegóły zmian zanim produkt zostanie jeszcze zatwierdzony.

Wytwarzanie koszernego jedzenia jest obszernie regulowane i ma wiele wymogów. Jednym z głównych elementów podporządkowania się programowi koszerności jest ciągła kontrola oraz ciągły monitoring produkcji wykonywane przez zespół rabiniczny. Program kontroli jest istotny w udanym programie koszerności, a częstotliwość kontroli jest związana z typem produktów, procesami i strukturą jednostki produkcyjnej.

Napisz do nas!

KOSHERPL - COPYRIGHT © 2018